การจองให้ห้องเรียน DEPA-Narinukun

ห้องเรียน DEPA-Narinukun
ชั้น 2 อาคาร 12 โรงเรียนนารีนุกูล
จำนวน 40 ที่นั่ง
เปิดทำการ 8.30 -16.30. ทุกวัน