กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีสมาร์ทโค้ดดิ้ง โรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี