กิจกรรมอบรมระยะสั้นหลักสูตร Coding And Computer Science รุ่นที่ 4 Micro Bit And Robotics สำหรับมัธยมศึกษา

ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี