ทีมงานศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และโค้ดดิ้ง โรงเรียนนารีนุกูล เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงานส่งเศรษฐกิจดิจิทัล

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564