ภาพบรรยากาศกิจกรรมจิตอาสา และบริการวิชาการศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโค้ดดิ้ง โรงเรียนนารีนุกูล

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี